Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019
loading...
16:59 17/09/2019

Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2019, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2019, tại xã Kỳ Văn(huyện Kỳ Anh) đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Đoàn công tác 979 chỉ đạo xã, Lãnh đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện; cùng các thành phần tham gia diễn tập
Xã Kỳ Văn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 2019
Các đại biểu tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập

Theo nội dung kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2019 diễn ra 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái sẵn sàng về quốc phòng; Chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ.

Ðối với mỗi nội dung luyện tập ở từng giai đoạn, lãnh đạo các ban, ngành đã thảo luận làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo nhiệm vụ được phân công trong diễn tập khu vực phòng thủ. Sau mỗi nội dung luyện tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung, chỉ thị hiệp đồng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn tập.

Tổ đạo diễn

Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở.

Tặng giấy khen cho 2 tập thể...
và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập

Kết thúc chương trình diễn tập, UBND xã Kỳ Văn đã khen thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019./.

Phạm Tuấn

Ý kiến bạn đọc