Ban lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Kỳ Văn
loading...
09:29 06/09/2018

Ban lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Kỳ Văn
Danh sách Ban lãnh đạo cơ quan Đảng ủy- HĐND - UBND -UB MTTQ xã Kỳ Văn

Thường trực Đảng ủy:

1. Đ/c Hoàng Trọng Lý - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c Lê Thị Lý - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Hội đồng nhân dân:

1. Đ/c Lê Văn Bảy - Phó chủ tịch HĐND

Ủy ban nhân dân:

1. Đ/c Nguyễn Tiến Điền - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã

2. Đ/c Lê Văn Bảy- Phó chủ tịch UBND xã

Ủy ban MTTQ xã:

1. Đc: Lương Thị Gái - Chủ tịch UBMTTQ.

Ý kiến bạn đọc