Cơ cấu tổ chức của UBND xã Kỳ Văn
loading...
08:55 06/09/2018

Cơ cấu tổ chức UBND xã Kỳ Văn

Danh sách Cán bộ công chức, bán chuyên trách xã Kỳ Văn
1 Hoàng Trọng Lý HUV - Bí thư Đảng ủy
2 Lê Thị Lý PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
3 Nguyễn Tiến Điền PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND
4 Lê Văn Bảy PCT HĐND
5 Lê Văn Bảy PCT UBND
6 Hoàng Thị Duyên CT UBMTTQ
7 Lê Anh Tuấn Chỉ Huy trưởng BCH Quân sự
8 Trần Khánh Dũng Trưởng công an
9 Lê Thị Bích Nhuận Công chức kế toán
10 Lê Trường Chinh Công chức Văn hóa
11 Trần Xuân Thành Công chức tư pháp
12 Cao Bùi Thùy Trinh Công chức địa chính
13 Dương Văn Hoành Công chức văn hóa chính sách
14 Trần Nhật Anh Văn phòng
15 Thái Thị Dung Văn Phòng
16 Trần Ngọc Kính CT Hội Nông dân
17 Lê Anh Tú Bí thư đoàn thanh niên
18 Đặng Thị Hường CT Hội LHPN
19 Lương Xuân Phong CT Hội CCB
20 Trần Xuân Luy CT Hội NCT
21 Lương Khánh Hùng Phó công an
22 Dương Gia Huy PCH Quân sự
23 Nguyễn Thị Sum PCT UBMTTQ
24 Nguyễn Thị Nhung PCT Hội nông dân
25 Trần Hoa Phượng PBT Đoàn thanh niên
26 Phạm Thị Thu Hồng PCT Hội LHPN

Ý kiến bạn đọc