Hội nghị sơ công tác Mặt trận và các Đoàn thể 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020
loading...
16:08 03/07/2020

Thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể xã Kỳ Văn; Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Chiều ngày 30/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các Tổ chức đoàn thể xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận và các Đoàn thể 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Nguyễn Thế Anh - Ủy viên Thường trực MTTQ huyện Kỳ Anh
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Nhằm mục đích tập trung thực hiện tốt 10 tiêu chí khu dân cư kiễu mẫu, 5 tiêu chí vườn mẫu tại các thôn. Phát huy cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận từ xã đến thôn, các tổ chức đoàn thể, vận động nhân dân tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch của các cấp đề ra. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Duyên – Chủ tịch UB MTTQ xã kêu gọi các tổ chức đoàn thể, Ban CTMT 8 thôn cùng toàn thể bà con nhân dân trong toàn xã phối hợp, thống nhất, tập trung cao cùng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM sớm đạt các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn nhân dân thực hiện các tiêu chí, tiểu tiêu chí trong xây dựng khu dân cư kiễu mẫu, vườn mẫu. Làm thay đổi nhận thức trong phát triển kinh tế, phát triển sản xuất.

2. Các tổ chức đoàn thể, Ban CTMT các thôn xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng chi hội, từng tổ liên gia, cụm dân cư. Phối hợp chặt chẻ với các tổ chức thành viên để phát động, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào, đợt phát động, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung, kế hoạch của các Đoàn thể, Cấp ủy, BCS, Ban CTMT các thôn đề ra; Chú trọng chỉnh trang công trình phụ trợ, sắp xếp nhà ở, chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh trên các tuyến đường, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong các khu dân cư. Tổ chức làm từ tổ liên gia, cụm dân cư, việc dễ làm trước, hộ nào dễ vận động trước, khó làm sau.

3. Ban CTMT thôn, BCH các đoàn thể Hướng dẫn cho nhân dân bắt tay ngay vào việc sắp xếp đồ dùng từ nhà, sân gọn gàng; chỉnh trang công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi ngăn nắp, đảm bảo mỹ quan, vê sinh môi trường. Tập trung cải tạo vườn tạp. Cấp ủy, BCS các thôn làm rãnh thoát nước, đắp lề đường, trồng hàng rào xanh trên các tuyến đường.

4. MTTQ, các Đoàn thể xã phối hợp với các thôn rà soát cụ thể các phần việc của từng hộ gia đình, tổ chức hướng dẫn, sắp xếp. Tích cực tham gia các đợt phát động của BCĐ xây dựng NTM xã. Tiếp tục thực hiện tốt các tiểu tiêu chí, các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Hoa Phượng

Ý kiến bạn đọc