Hội đồng nhân dân xã Kỳ Văn tổ chức Kỳ họp thứ 12 (bất thường) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
loading...
08:10 13/06/2020

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sáng ngày 11/6, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Văn tổ chức Kỳ họp bất thường năm 2020, tham dự kỳ họp có các đồng chí trong tổ công tác của Huyện và các đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND xã về việc miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Phó chủ tịch UBND; Trưởng Ban pháp chế; Trưởng Ban kinh tế nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban kinh tế, Pháp chế HĐND, Ủy viên ủy ban nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã bầu đồng Nguyễn Tiến Điền Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lê Anh Tú - Bí thư Đoàn thanh niên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Trần Ngọc Kính - Chủ tịch Hội nông dân xã được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã; Cũng tại kỳ họp HĐND xã đã bầu đồng chí Lê Văn Bảy Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Trưởng ban kinh tế  HĐND xã, đồng chí Hoàng Thị Duyên giữ chức vụ Trưởng ban pháp chế HĐND xã và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Kỳ Văn khóa XIX có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND, UBND xã trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành công của kỳ họp là cơ sở vững chắc, là tiền đề đảm bảo cho HĐND, UBND xã hoạt động chất lượng, hiệu quả, kế thừa và phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước.

Hoa Phượng

Ý kiến bạn đọc