Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
loading...
22:05 08/02/2020

Sáng ngày 07-2-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Văn tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số văn bản khác. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng phó các ban ngành đoàn thể; Các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ chủ chốt xã qua các thời kỳ; Các đồng chí trưởng, phó ngành cấp huyện, cấp tỉnh, các đồng chí sỹ quan cấp tá nghỉ hưu trên địa bàn; Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đầy đủ.

Đ/c Nguyễn Tiến Điền - Chủ tịch UBND xã khai mạc Hội nghị

Chuyên đề do đồng chí Hoàng Trọng Lý – HUV, Bí thư Đảng ủy xã báo cáo ngắn gọn và cốt lõi nhất những nội dung trọng tâm trong Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, đặc biệt giai đoạn xã nhà đang ra sức phấn đấu về đích Nông thôn mới tháng 06/2020.

Hoa Phượng

Ý kiến bạn đọc